200927 1
200927 1

Jakt på bjørn

Rovvilthefte - Jakt på bjørn i Norge


Rovviltet hører naturlig hjemme i vår fauna, og Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker at de store
rovdyrene skal forvaltes mest mulig på linje med andre dyrearter.
Forbundet arbeider aktivt for å sikre naturgrunnlaget for våre vilt- og fiskearter og for å sikre
at flest mulig får anledning til drive bærekraftig høsting av ressursene.
Vi mener dette er viktig for å legge et godt grunnlag for å ta
vare på naturens mangfold.

Vi ser det som positivt at det er bred politisk enighet om at lisensfelling og kvotefelling skal være
de sentrale virkemidlene for å regulere bestandene av de store rovdyrene. På denne måten
kommer jegernes lokalkunnskap og engasjement til nytte for samfunnet, og konfliktene rundt
rovdyrforvaltningen reduseres.

Stortinget har gitt uttrykk for at det må legges vekt på skolering og kompetanseoppbygging for å
bidra til at jegerne kan utøve effektiv jakt på de store rovdyrene. NJFF har inngått en avtale med DN
for å følge opp dette. Kunnskap om bjørn og praktisk jakt på bjørn en viktig del av denne satsingen.
Det er viktig at dere som skal delta i lisensfelling av bjørn også har gode kunnskaper om artenes
biologi, levesett, atferd og lovlige jaktformer.

Gjennom heftet «Jakt på bjørn i Norge» håper vi at både du som er interessert i å lære mer om
rovdyrene og du som jeger, vil få nyttig informasjon og nye tips!


100,00 NOK
Dette produktet kan kun bestilles av NJFF-medlemmer. Første gang du handler må du knytte ditt medlemskap hos NJFF mot Vipps-innlogging. Medlemsnummeret ditt finner du på Min Side på NJFF.no.