Personvernerklæring

Norges Jeger- og Fiskerforbund («NJFF») er en medlemsorganisasjon registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: NO 956 792 150. Som medlem i NJFF, eller som bruker av våre tjenester, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. I denne personvernerklæringen kan du lese hvordan NJFF samler inn og behandler dine personopplysninger.  

NJFF er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn når du melder deg inn i NJFF og bruker våre tjenester. Vi følger det til enhver tid gjeldende personvernsregelverk i vår behandling av dine personopplysninger. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i NJFF er din innmelding i NJFF, samt din bruk av våre tjenester. 

NJFF er et forbund med fylkeslag og tilknyttede lokallag. Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger i NJFF sine fellessystemer. Fylkeslag og tilknyttede lokallag kan ha egne systemer eller behandle personopplysninger som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen. 

 

 1. Hvilke personopplysninger behandler NJFF? 

 

Medlemskap i NJFF 

Når du melder deg inn i NJFF ber vi om og behandler følgende personopplysninger i vårt medlemsregister: navn, kjønn, adresse, postnummer, poststed, fødselsdato telefonnummer, epostadresse, innmeldt dato, betalingsinformasjon og interesser. I tillegg lagrer vi hvilket lokallag du tilhører.

I NJFF har du mulighet til å etablere et familiemedlemskap. Ved å opprette et familiemedlemskap vil du bli utpekt som kontoansvarlig, og du vil bli bedt om å oppgi navn og kontaktinformasjon til de andre medlemmene. I et familiemedlemskap eller behandles personopplysninger på samme måte som et vanlig medlemskap. 

Barn kan også bli medlemmer i NJFF. For barn under 15 år skal en verge opprette og administrere barnets medlemskap på barnets vegne til barnet blir 15 år.  

 

Påmelding til kurs og aktiviteter 

Når du melder deg på kurs og aktiviteter i regi av NJFFs lokallag gjennom NJFFs felles påmeldingssystemer på NJFF.no kan vi be om og behandle personopplysninger som navn, e-postadresse, fødselsdato, medlemsnummer, samt annen informasjon som er nødvendig for behandling av din deltakelse. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din deltakelse.

Instruktører og frivillig arbeid (tillitsvalgte)

Når du har fullført et instruktørkurs hos NJFF får du status som instruktør. Du kan ha frivillig tillitsverv i NJFF. Din instruktør- og tillitsvervstatus vi bli registrert i et felles, internt, register i NJFF tilknyttet dine medlemsopplysninger. Din registrerte instruktør- og/eller tillitsvervstatus vil være tilgjengelig for deg på Min Side på NJFF.no. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din status og til rettighetsstyring til våre systemer i NJFF. 

 

NJFF-butikken

Når du skal handle i NJFF.butikken.no kan vi be om å behandle personopplysninger som medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, epost. For å logge inn i nettbutikken må du opprette en Vipps-bruker. Se Vipps sin egen personvernerklæring: https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern/. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om dine ordrer.

 

Jaktradioavgift

Når du skal registrere deg i jaktradioregisteret (Konsesjonssøknad (symbix.no)for å få faktura for din årlige jaktradioavgift ber vi om og behandler personopplysninger som medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, epost. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om denne tjenesten.

 

Mine Båter

Når du bestiller en båt på Minebåter.no ber vi om og behandler personopplysninger som medlemsnummer, navn, adresse, epost og mobilnummer. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din bruk av medlemsfordelen.

 

Jakt og Fiske

Som medlem i NJFF har du mulighet til å kunne lese medlemsbladet Jakt og Fiske digitalt. For å få tilgang til å lese jaktogfiske.njff.no må du opprette en AID bruker for å verifisere ditt medlemskap. Se Amedia sin personvernerklæring: Personvernerklæring | aID.no. Opplysningene benyttes kun for å gi deg tilgang til din digitale medlemsfordel.

 

Konkurranser

Når du skal melde deg på terminlisteførte skytestevner må du først registrere deg på  Jaktskyting.no. Påmeldinger og resultater deles med nettstedet NJFFstevner.no. Når du melder deg på konkurranser ber vi om og behandler personopplysninger som navn, fødselsår, kjønn, medlemsnummer og konkurranseklasse. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din deltakelse og oppføring på resultatlister.

 

 1. Hva brukes personopplysningene til? 

NJFF bruker personopplysningene primært for å håndtere og kommunisere med deg om ditt medlemskap, samt for å håndtere og kommunisere med deg om de tjenestene du har registrert deg for, som beskrevet ovenfor. 

Videre samler vi inn og behandler informasjon når du bruker våre tjenester for å kunne analysere markedstrender, forbedre vår kommunikasjon og tjenester og for å forebygge og avdekke misbruk.

NJFF kan oppdatere dine personopplysninger basert på offentlige registre og andre databaser for å oppnå mest mulig korrekte medlemsdata, herunder adresseopplysninger.  

 

Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:  

 • For å opprette og håndtere ditt medlemskap i NJFF  
 • For å behandle henvendelser og bestillinger via våre digitale tjenester 
 • For å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss, eller som bruker av våre tjenester  
 • For å kunne sende medlemsinformasjon og informere om organisasjonens tjenester og tilbud 
 • For å kunne kontakte deg i forbindelse med din påmelding, avmelding og deltakelse på våre kurs og aktiviteter
 • For å analysere opplysningene slik at vi, med ditt samtykke, kan sende deg relevante tilbud og informasjon.   
 • For å sende deg spørreundersøkelser som gir deg muligheten til å påvirke tilbud og tjenester  
 • For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester  
 • For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre  

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert. Anonymiserte opplysninger kan ikke spores tilbake til deg, og vil blant annet bli benyttet til statistikk og andre formål som kan hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.  

 

Markedsføring

Som medlem kan NJFF sende deg relevant medlemsinformasjon, som for eksempel informasjon om medlemsfordeler, kurs og aktiviteter, inspirerende artikler og annet relevant innhold innenfor temaet friluftsliv, jakt og fiske. Vi vil sende medlemsinformasjon inntil du aktivt har meldt deg ut av NJFF.  Du kan reservere deg mot å motta slik informasjon via informasjonen du mottar. 

 

 1. Analyseverktøy 

NJFF bruker Google Analytics for å registrere og analysere anonymisert statistikk for besøk på våre nettsteder. For hver side du besøker, lagres opplysninger som dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du gikk videre til, hvilken nettleser du benytter etc.

 

 1. Utlevering av personopplysninger   

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:  

 • med tredjeparter, når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart, 
 • våre samarbeidspartnere, når du har samtykket til det, 
 • med tredjepartstjenesteleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, 
 • for å beskytte og forsvare NJFF (herunder håndheve gjeldende medlemsvilkår), eller 
 • med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.   

 

 1. Lenker til tredjeparter   

Denne personvernserklæringen gjelder bare NJFFs bruk, innsamling og utlevering av personopplysninger. Våre nettsteder og digitale tjenester kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. NJFF er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene og er ikke ansvarlig for eventuell behandling av personopplysninger på disse nettstedene. NJFF tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon om bestemte emner.  

 

 1. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine slik at de ikke forsvinner, manipuleres eller at uautoriserte personer får tilgang til dem. Vi tilpasser kontinuerlig sikkerhetstiltakene til den teknologiske utviklingen.  

Personopplysninger og betalingsinformasjon som registreres eller presenteres i våre digitale tjenester sendes i kryptert form. Dette innebærer at informasjonen passerer gjennom en sikker tilkobling og at dine personopplysninger ikke kan leses av eksterne parter. Ved kortkjøp samarbeider vi med våre autoriserte betalingsformidlere som hjelper oss med å kontrollere at kortet er gyldig for kjøp direkte mot banken din.  

Utveksling av kredittkortinformasjon ved nettbetaling av medlemskap, deltakelse på kurs og aktiviteter og NJFF-butikken håndteres av våre leverandører av betalingsløsning; Nets og Vipps 

Våre betalingsformidlere behandler kortinformasjonen på korrekt måte i henhold til den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS som kortselskapene VISA og MasterCard står bak. Dette innebærer at kortopplysningene dine håndteres på en svært sikker måte. Når du handler med kort, forbeholder vi oss retten til å foreta en personkontroll. 

 

 1. Dine rettigheter 

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene.  

 

 1. Endringer av denne personvernerklæringen 

NJFF kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi vil gjøre større endringer godt synlig, men anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker våre digitale løsninger. I tillegg vil vise til endringshistorikken i vår personvernerklæring.  

 

 1. Kontaktinformasjon 

Dersom du ønsker å få innsyn, korrigere eller slette personopplysninger vi har lagret om deg eller har spørsmål om denne personvernerklæringen - ta kontakt med oss.

Norges Jeger- og Fiskerforbund  
PB 94  
1378 Nesbru  

Telefon: +47 66792200 
E-post: njff@njff.no

Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å kontakte datatilsynet. Det relevante datatilsynet vil være Datatilsynet i Norge