200928 1
200928 1

Jakt på jerv

Jakt på jerv.

Rovviltet hører naturlig hjemme i vår fauna, og Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker at de store
rovdyrene skal forvaltes mest mulig på linje med andre dyrearter. Forbundet arbeider aktivt for å
sikre naturgrunnlaget for våre vilt- og fiskearter og for å sikre at flest mulig får anledning til drive
bærekraftig høsting av ressursene. Vi mener dette er viktig for å legge et godt grunnlag for å ta
vare på naturens mangfold.

Vi ser det som positivt at det er bred politisk enighet om at lisensfelling og kvotefelling skal være de
sentrale virkemidlene for å regulere bestandene av de store rovdyrene. På denne måten kommer
jegernes lokalkunnskap og engasjement til nytte for samfunnet, og konfliktene rundt rovdyrforvaltningen
reduseres.

Stortinget har gitt uttrykk for at det må legges vekt på skolering og kompetanseoppbygging for å
bidra til at jegerne kan utøve effektiv jakt på de store rovdyrene. NJFF har inngått en avtale med DN
for å følge opp dette. Kunnskap om jerven og praktisk jakt på jerv en viktig del av denne satsingen.
Det er viktig at dere som skal delta i lisensfelling av jerv også har gode kunnskaper om artenes
biologi, levesett, atferd og lovlige jaktformer.

Gjennom heftet «Jakt på jerv i Norge» håper vi at både du som er interessert i å lære mer om rovdyrene og du som jeger, vil få nyttig informasjon og nye tips!

Vi ønsker deg lykke til med jakta, og håper dette heftet vil være til nytte!


100,00 NOK
Dette produktet kan kun bestilles av NJFF-medlemmer. Første gang du handler må du knytte ditt medlemskap hos NJFF mot Vipps-innlogging. Medlemsnummeret ditt finner du på Min Side på NJFF.no.