201114
201114

Jaktleders ansvar - hefte 2017

Med «Jaktleders ansvar» ønsker Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) å bidra til å bevisstgjøre jaktledere og jaktlag om det ansvar og de oppgaver som følger med å utøve lagsjakt. Samfunnet retter i økende grad søkelyset mot jegere og jakt. Dette må jegerne være seg bevisst, og bidra til å synliggjøre den positive aktiviteten jakten er. NJFF ønsker å være en pådriver for en sikker og human jakt. I den sammenheng er jaktledere en viktig målgruppe.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst stiller krav om at jaktlag som jakter elg, hjort og bjørn må utpeke en jaktleder før jakten starter opp. Innholdet i funksjonen som jaktleder er altså ikke definert i forskrift. Miljødirektoratet har imidlertid satt opp noen punkter med anbefaling av hva som kan vektlegges når jaktlederrollen skal utøves. Gjennom dette heftet tar vi anbefalingene et skritt videre, og setter fokus på hvordan vi mener rollen som jaktleder kan ivaretas og hvilke oppgaver og plikter som bør tillegges rollen som jaktleder. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har alltid satt fokus på jaktlederens betydning for å legge til rette for god jaktutøvelse når flere jegere jakter sammen. Vårt jaktlederkurs har i en årrekke vært et av våre mest populære kurs for storviltjegere.

Målsettingen med «Jaktleders ansvar» er å gi jaktleder et godt grunnlag for å kunne fylle sin rolle i et jaktlag. Heftet gir en gjennomgang av aktuelle lover og regler som jaktledere bør kjenne til når de skal utøve sin rolle. Videre setter heftet fokus på human og sikker jakt og ettersøk etter skadet vilt, og gir en oversikt over oppgaver som jaktlederen bør ivareta gjennom året. Her inngår både forberedelser til jakta, gjennomføring av jakta og oppfølging etter avsluttet jakt, samt tips om hvordan en jaktleder kan holde kontakten med sitt jaktlag gjennom hele året. Målet er at jaktlederen skal få tilført ny kunnskap og nye impulser som kan komme hele jaktlaget til gode.

Oppdatert 2017.


100,00 NOK
Dette produktet kan kun bestilles av NJFF-medlemmer. Første gang du handler må du knytte ditt medlemskap hos NJFF mot Vipps-innlogging. Medlemsnummeret ditt finner du på Min Side på NJFF.no.